Onze Activiteiten

   Home    Het Bestuur     Aqua nieuws       Geschiedenis    Clubhuis    Route beschrijving          Info   Links    foto en video's    Gastenboek    Maandblad


 

Aquarius uitje

 

Zaterdag 6 oktober organiseert de evenementen commissie een uitstapje naar de orchidee hoeve in Luttelgeest. Daarna is er een koud buffet in het clubhuis. Er zal een kleine bijdrage aan de deelnemers gevraagd worden.

 

Verenigingsavond 18 september. 20.00 uur in het clubhuis. Toegang vrij.

 

Henk Grundmeijer: “Labyrintvissen in beeld en woord'

Ik neem u mee langs de mooiste soorten. Ik ben een kweker en u zult dus ook de balts, paringen, nesten en jongen zien van diverse soorten. Speciale aandacht voor de chocoladegoerami die ik verschillende keren heb gekweekt. Prachtige vissen, mooie verhalen en interactie met de bezoekers, dat kunt u van mij verwachten.

 

Clubhuis perikelen

 

 

Het is U vast ter ore gekomen dat Givaudan ons heeft laten weten de buiten- en binnenvijver te gaan dempen. Ook het aquarium in de hal zal opgedoekt worden. Dit houdt voor Aquarius in dat de vaste kosten (huur clubhuis en energie) niet meer opgebracht kunnen worden.

 

Wij hebben nog een contract met de gemeente tot eind 2018. Er is inmiddels al overleg (27 oktober 2016) met de gemeente geweest of dit contract tussentijds beëindigd kan worden.

Het bestuur vond het noodzakelijk om de leden te raadplegen hoe nu verder met de vereniging  en laste daarom een algemene ledenvergadering Dinsdag 6 december.

 

Na een lange discussie over de mogelijkheden is uiteindelijk besloten tot het volgende:

 

A: er is overleg met de gemeente om het huurcontract dat loopt tot eind 2018 open te breken. Het moet bij de gemeente nog in de raad besproken worden dus wanneer wij een antwoord krijgen is onbekend.

B: er is besloten om vooruitlopend op het besluit van de gemeente de kosten in ons clubhuis te gaan reduceren. Dit houdt in dat we de vis- en plantenstellingen en het palladium  gaan afbreken en wij nog één gemengde bak gaan houden voor de opvang van vis en planten.

De twee show bakken zullen nog even blijven staan. Die worden afgebroken als we weten wat we gaan doen.

Sloop van deze stellingen kan op zaterdagen gebeuren, haast is er niet dus een ieder die kan helpen graag maar geen stress.

C: Als het allemaal zover is zullen we een uitverkoop gaan houden van de resterende spullen in winkel, bar en magazijn.

D: Vanaf januari zullen we alleen nog open zijn op de zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er is een dringend verzoek aan de aanwezige leden gedaan om dan ook eens werkelijk te komen.

Er is niets frustrerender dan met en paar man te wachten tot er iemand komt.

 

Inm,iddels (nu 17 februari) heeft Frans de visstelling afgebroken.

 

Op 18 februari is een mailtje gestuurd naar mervr. Van dijk en de heer Drooger met de vraag: Hoe staat er voor?

22 december 2016: kerststukjes maken bij voldoende deelname

 

Lieve mensen,
Wat jaren geleden maakten we bij Aquarius samen mooie kerststukjes. Dat waren gezellige avonden ook door de gastvrijheid die Aquarius bood.
Al vele jaren maak ik kerststukjes en het is misschien leuk om dat ook nog eens bij Aquarius te doen.
Als u daar iets voor voelt neem dan contact met mij op. Samen met het bestuur bepalen we dan of het doorgaat. Denk ook even na of u in een stukje bloemen wilt verwerken zoals witte of rode roosjes of dat u andere suggesties heeft. Ik kan dan zorgen dat ze er komen. Neemt U wel mee: een snoeischaar, aardappelmesje en eventueel een mandje of iets dergelijks.
Aquarius wil wat op de kosten toeleggen zodat het u hooguit enkele euro's kost.
Met vriendelijke groet,
Joke van Roosmalen
Tel 5253204
Email:  jokevanroosmalen75@gmail.com

 

29 december 2016: oudejaarsborrel 20.00 uur tot 22.00 uur

 

Dinsdag 24 januari 2017: Peter van Oranje met de lezing:

 

“Juweeltjes uit Azië”

 

Azië is het grootste werelddeel op aarde. Aan de westkant grenst het aan Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, in het oosten en zuidoosten aan de Grote Oceaan en in het zuiden aan de Indische Oceaan. Het continent telde in 2006 circa 3,97 miljard inwoners, dit was 61% van de totale bevolking op aarde.

Dit werelddeel bestaat uit talloze rivieren en eilandjes. Tussen en onder het door de rivieren meegevoerde drijfhout en vele plantensoorten vind men veel verschillende soorten aquariumvissen terug. Het rivierwater is doorgaans erg zuurstofrijk.

Naast rivieren kent Azië ook andere wateren, zoals al dan niet dichtbegroeide wateren. Deze wateren bieden veel schuilplaatsen voor de daar levende vissen. Het water is doorgaans zacht met een lage PH waarde en bevat soms ook weinig zuurstof.

“Juweeltjes uit Azië” is een lezing waarin we in een avondvullende PowerPoint presentatie, bestaande uit meer dan 130 foto’s, waar we veel aquariumvriendjes die uit Azië komen de revue laten passeren. We zullen per soort zien hoe ze gehouden moeten worden, welke eisen ze stellen aan watersamenstelling voeding en inrichting. Ook zullen we ingaan op de soorten die we tegenwoordig helaas regelmatig zien maar die eigenlijk niet geschikt zijn voor het moderne aquarium.

Uiteraard is er ook op deze avond weer ruimte voor alle vragen en discussie.

Zelf heb al vanaf 1970 professioneel ervaring met tropisch zoet en zeewater aquaria. Vanaf 1985 ben ik professioneel bezig met Koi en ik ben vele jaren achtereen naar Japan geweest.

 

Dinsdag 14 februari 20.00 uur: Dick Poelemeijer: Led verlichting voor vivaria

 

Deze lezing sluit aan op mijn artikel ‘Nieuws over ledverlichting’, dat in mei 2016 in HET AQUARIUM werd gepubliceerd. Voor de pauze, van deze avondvullende beamer presentatie, ga ik kort in op het fenomeen ‘fotosynthese’, op het ‘begrip licht’ in de ruimste zin en de invloed van de verschillende golflengten op de planten. Voorts volgt een uitleg over de begrippen: fotomorfogenese, fotosynthese, chlorofylsynthese en fotoperiodisme. Dan wordt er stilgestaan op de invloed van de blauwe en van de rode golflengten voor de planten en de begrippen met betrekking tot licht, zoals: ‘Kijklicht’ en ‘Groeilicht’ en het meten daarvan met een Luxmeter, een PAR-meter of een Kwantum sensor, ook wel Flux meter genoemd. De belangrijkheid van CRI (kleurweergave index), kleurtemperatuur, het aantal lumen en het spectrum, ofte wel de foto metrische gegevens van een lichtbron komen aan de orde.

Na de pauze gaan we ledverlichting ten opzichte van de ons bekende tl-verlichting bekijken en aan de hand van de verschillende criteria, zoals voor de pauze behandeld, met elkaar vergelijken. Aan de hand van een uitgewerkte afbeelding wordt een led nader bekeken en een SMD-led gemonteerd op een koellichaam. Dan hoe men HQL-lampen zou kunnen vervangen en daarna komen de led-verlichtingsmogelijkheden van de firma’s sera en Eheim ter sprake. Deze worden steeds vergeleken met een Tl-D, waarbij tevens een kostenvergelijking zal worden getoond. Ten slotte laat ik u kennismaken met de Philips LEDbuizen die in verschillende lengtematen verkrijgbaar zijn tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen. Aan het slot van mijn lezing geef ik nog een korte toelichting en volgen er wat conclusies. De lezing wordt beëindigd met een praktijkvoorbeeld betreffende energiebesparing, waarvoor mijn eigen riparium als voorbeeld zal dienen.

 

Dinsdag 7 maart 20.00 uur: reisverslag Australië

 

Wim Heemskerk presenteert een lezing over een reis naar de Kimberly (NT) waar we vissen gevangen hebben. 
De lezing is wat algemener opgezet om ook iets van de natuur, vanggebieden maar ook over vogels, spinnen e.d te laten zien. 

Eventueel kan hij blauwoogjes of andere regenbogen meenemen als er interesse is.